اتوماتیک کردن کارها و کم و ساده کردن مشکلات و پیاده‌سازی‌های برنامه‌ها روی سرورها در مراحل مختلف تولید و دیپلوی یکی از مسائلی است که این روزها بسیار به آن پرداخته میشود و ابزارهای زیادی هم برای این کار ساخته شده اند. از داکر تا پاپت تا Ansible و .. شده. اعمالی که این‌روزها تحت نام DevOps که ترکیب دو کلمه ی Development و Operation است و به همین نام تحت عنوان شغلی هم در شرکت‌ها افراد فعالیت میکنند و کارشان ارتباط محیط توسعه با محیط عملیاتی پروژه‌هاست.

حالا یک @Leo-G روی گیتهاب لیستی از راهنماها برای یادگیری ابزارها و مفاهیم DevOps تهیه کرده است که منابع خوبی برای شروع آشنایی با DevOps هستند. اگر دوست‌دارید با این ابزارها آشنایی پیدا کنید سری به این لیست بزنید :