در قسمت قبل در مورد کلیات و ویژگی‌های زبان روبی خواندید. در این قسمت به نصب زبان روبی میپردازیم، کاری که کمی با زبان‌ها و ابزارهای دیگر متفاوت است.

عمده‌ی استفاده کنندگان از زبان روبی کاربران سیستم‌های عامل شبه یونیکس مانند توزیع‌های مختلف لینوکس و bsd هستند، هرچند که مشکلی برای استفاده ی روبی روی سیستم‌عامل ویندوز وجود ندارد.