یکی از دامنه های من به دلایلی فیلتر شده بود و برای رفع فیلتر نیاز به تایید دامنه در ستاد ساماندهی پیدا کرد و این سایت هم برای تایید فنی یکی از شیوه های ساده اش، ساختن یک فایل در مسیر ریشه در وبسایت اصلی است. مثلا hi.txt در noobi.ir در آدرسی مثل noobi.ir/hi.txt .

خیلی علاقه نداشتم تا فایل بسازم و ترجیحم این بود با همان تغییر موقت در کانفیگ nginx این عملیات انجام شود. با قدری جستجو در اینترنت به دایرکتیو return رسیدم که دو پارامتر میگیرد. اولی استاتوس کد و دومی بدنه ی صفحه. خب من هم با اضافه کردن لوکیشن پایین مشکلم حل شد:
location /hi.txt {
    return 200 '';
}

:)