گاهی مواردی اتفاق می افتد که نیاز به تغییر دامنه‌ی یک وبسایت داریم. در این موارد نیاز است که دامنه‌ی حاضر بطور کامل به دامنه‌ی جدید ریدایرکت شود. انجام اینکار با انجینکس بسیار ساده است.

فرض کنید دامنه mydomain.net را بخواهیم به mynewdomain.net منتقل کنیم. برای اینکار کانفیگ پایین این عملیات را به سادگی انجام میدهد :

server {
  server_name .mydomain.net;
  return 301 http://mynewdomain.net$request_uri;
}

که بجای ۳۰۱ میتوانید هر کد دیگری در بازه‌ی 3xx استفاده کنید. ( لیست استاتوس کدهای http)

همین :)