Wekan پروژه‌ای متن باز و شبه ترللو است که عمده‌ی امکانات ترللو  را ارائه میدهد و البته متن‌باز است. این پروژه بر بستر فریم‌ورک قدرتمند متئور نوشته شده است و کدهای پروژه روی گیتهاب در دسترس است و میتوانید آن‌ها را دانلود و روی سرور خود اجرا و استفاده کنید.


نام پروژه وی‌کن تلفظ میشود که هم در لفظ معنای "ما میتوانیم" را میدهد و از طرفی kan در آن مخفف kanban، سیستم زمانبندی توسعه است که این پروژه برای پیاده‌سازی این متودولوژی ساخته‌شده است.