آلن تورینگ را پدر هوش‌مصنوعی میدانند و تست معروف او سالها دانشمندان و دانشجویان زیادی را در طول عمر نه چندان بلند علوم رایانه درگیر خود کرده است. 
کلیت این تست ازین قرار است :

آزمون تورینگ روشی برای سنجش میزان هوشمندی ماشین است. آزمون به این صورت انجام می‌گیرد که یک شخص به عنوان قاضی، با یک ماشین و یک انسان به گفتگو می‌نشیند، و سعی در تشخیص ماشین از انسان دارد. در صورتی که ماشین بتواند قاضی را به گونه‌ای بفریبد که در قضاوت خود دچار اشتباه شود، توانسته است آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارد.


سرویس DeepArt که برنامه‌ای برای تبدیل عکس به تصاویری مانند تابلوهای نقاشی گرند و هنریست اقدام به طراحی تستی بر اساس آزمون تورینگ نموده که در آن باید ده سری مختلف از عکسهای مختلف عکسهایی که توسط انسان و DeepArt رسم شده اند از هم تمیز دهید و درنهایت نتیجه را به شما اعلام میکند که چقدر تست به درستی کار خود را انجام داده است و آثار خلق شده با دیپ‌آرت چقدر به آثار انسانی مشابهت میکنند.