یکی از ابزارهای خوبی که همراه با روبی نصب میشود irb است. irb در حقیقت یک repl برای زبان روبی است که امکان نوشتن و اجرای خط به خط کدها را فراهم میکند.

برای شروع کار با irb خط فرمان خود را باز کرده و دستور irb را اجرا کنید. پس از آن پوسته ی شما به یک محیط تعاملی بدل میشود که میتوانید  کدهای روبی خود  را خط به خط بنویسید و اینتر کنید و نتیجه را در خروجی ببینید.

به عنوان یک برنامه ی نمونه کد زیر را که عبارت hello, world  را چاپ میکند روی صفحه نمایش بنویسید و اجرا کنید :

puts "hello, world"

همچنین میتوانید مقادیر را هم اعتبار سنجی کنید. مثلا خروجی 2 + 2 مقدار 4  را برمیگرداند و میتوانید مانند یک ماشین حساب با عملگرهای روبی در irb رفتار کنید. همچنین این کار را با انواع داده ای دیگر نیز میتوانید انجام دهید.

برای خروج از irb هم از دستور exit استفاده کنید.