زندگی به عنوان برنامه‌نویس نه آنقدرها آسان است نه آنقدرها سخت. اگر به عنوان برنامه‌نویس حرفه‌ی خود را ادامه میدهید ممکن است با چالش‌های مختلفی در زندگی روزمره روبه‌رو باشید و خب ماندن در چالش‌ها و حل این چالش‌ها راهی خوب برای شادابی و پویایی در راه این شغل است.

مت مایت مقاله‌ا‌ی با عنوان این پست منتشر کرده که  دوازده چالش به اندازه‌ی دوازه ماه سال برای حل چالش‌های  خود به عنوان یک برنامه‌نویس مطرح کرده است و کارهایی را برای شاداب و عاقلانه ادامه دادن به عنوان برنامه‌نویس پیشنهاد کرده است. چالش‌ها هم فنی و هم شخصی هستند و البته پیشنهادهایی هم برای این چالش‌ها دارد که هر برنامه نویسی ممکن است بعد از خواندن آن راغب به پذیرفتن این چالش‌ها شود.

بد نیست سری به این لیست پیشنهادی بزنید، شاید در سال جدید میلادی شما هم درگیر این چالش‌ها شدید