روزهای ابتدایی سال ۲۰۱۶ روزهای خوبی برای جامعه‌ی برنامه‌نویسان و متخصصان علوم رایانه نبود، در روزهای اول یان مرداک و امروز پیتر نائور از دنیا رفتند و تنها خاطره‌های خوب آنها برای جامعه باقی ماند. پیتر نائور هم دانشمند علوم کامپیوتر دانمارکی بود که در نیمه‌شب دیشب به وقت ایران از دنیا رفت.

نائور تاثیرات زیادی در تاریخ علوم رایانه و عمدتا بر تئوری زبان‌ها داشته و در سال ۲۰۰۵ برنده جایزه‌ی تورینگ، معتبرترین جایزه‌ی علوم رایانه در دنیا شد.

از کارهای تاثیرگذار او کار برروی گرامرهای مستقل از متن است و فرم نرمال باکوس-نائور یا همان BNF  است که پایه‌ی طراحی زبان‌های برنامه‌نویسی است و حرف N در این فرم از نام‌خانوادگی نائور گرفته شده است.