جامعه‌ی افراد فنی همیشه راه حل‌هایی متفاوت برای مشکلات و مسائل خود دارند، شیوه‌هایی که لزوما از روش‌های متداول دنیا مطابعت نمیکند و دربسیاری از موارد این روش‌ها از شیوه‌های مرسوم ساده‌ترند لیکن ممکن است افراد غیر‌فنی به راحتی از پس انجام این سادگی‌ها برنیایند. نوشتن رزومه‌ با فرمت JSON هم یکی ازین مسائل است.

متداول‌ترین شیوه‌ی نوشتن رزومه‌ شخصی استفاده از واژه‌پردازهایی مثل word یا نوشتن در ساختارهایی مثل مارک‌داون است. حالا با پروژه‌ی JSON Resume میتوان از JSON هم برای نوشتن رزومه استفاده کنید.

پروژه‌ی JSON Resume ابزارهایی برای نوشتن رزومه با فرمت JSON  و گرفتن خروجی از آنها ساخته که امکانات فراوانی به شما میدهد و دست شما را برای تغییرات گسترده و کوچک باز میگذارد و به گفته‌ی افراد مشارکت کننده در پروژه راه استاندارد و منظم‌تری برای نوشتن رزومه‌هاست و البته قالب‌های رایگان  و مختلف زیادی هم توسط جامعه‌ی کاربری برای آن ساخته شده و در دسترس است.

سری به پروژه‌ی JSON Resume بزنید شاید شما هم شیوه و ابزار نوشتن رزومه‌تان را تغییر دادید.